การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19
งานอบรมสัมมนา การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ. ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งานพัฒนาองค์ความรู้ SME Knowledge Center ปี 2563
View all
การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19
งานอบรมสัมมนา การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ. ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปุริม หนุนนัด : การตลาดออนไลน์กับ SME ไทยในยุค 4.0 : SME Knowledge Center
งานอบรมสัมมนา การตลาดออนไลน์กับ SME ไทยในยุค 4.0

บรรยายโดย คุณปุริม หนุนนัดอาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมา
งานแถลงข่าว "SMEs : Faster Speed to SME Academt 365"
งานแถลงข่าว "SMEs : Faster Speed to SME Academt 365" งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง Room 1 ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โครงการที่สร้างคลังสมองให้ SMEs เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมและเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆพร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้กระจายสู่ส่วนภูมิภาคผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อให้ SMEs ได้รับข้อมูลองค์ความรู้และสาระต่างๆที่สำคัญและจำเป็นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.smeknowledgecenter.com
การอบรมสัมมนา นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
การอบรมสัมมนา นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-11.30 น.
ห้องคาปูชิโน่ 1-2 ชั้น 1 อาคาร B
โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด สงขลา วันที่ 24.07.2563
SME KNOWLEDGE CENTER : สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด สงขลา วันที่ 24.07.2563
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
View all
จีนเจ้าโครเชต์
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : จีนเจ้าโครเชต์
Interviewee : ปราจีน เวียงโอสถ

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
หมูยอ มณีจันทร์
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : หมูยอ มณีจันทร์
Interviewee : ไอซ์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
ผ้าฝ้าย บัวละวงค์
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : ผ้าฝ้าย บัวละวงศ์
Interviewee : พิน บัวละวงศ์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตร 11 ร่วมใจ เกาะจันทร์ : GREEN LIGHT
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : GREEN LIGHT
Interviewee : ศิริ ในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตร 11 ร่วมใจ เกาะจันทร์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
สมุนไพรนางฟ้า เซรั่ม น้ำย่านางและเซรั่มหยุดผมร่วง
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : สมุนไพรนางฟ้า เซรั่ม น้ำย่านางและเซรั่มหยุดผมร่วง
Interviewee : สุดาวดี ภูมิวรสกุล

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
บ้านกระดาษสวย Beautiful Quilling
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : บ้านกระดาษสวย Beautiful Quilling
Interviewee : อภิชาติ วรวุฒิวิมล

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
ร้านหมอสว่าง แพทย์แผนไทยและสปา
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : ร้านหมอสว่าง แพทย์แผนไทยและสปา
Interviewee : นพภดา แย้มโคกสูง

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
MK Soap
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : MK Soap
Interviewee : มัทนีย์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
งานพัฒนาองค์ความรู้ SME Knowledge Center ปี 2562
View all
งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เจาะตลาดผลไม้ไทยไปจีน: ศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดจีน”
FacebookLIVE >> (ช่วงบ่าย) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เจาะตลาดผลไม้ไทยไปจีน: ศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดจีน” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีน
นางอุไร สุวรรณวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง อดีตกงสุลฝ่ายการเกษตร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว มาให้ความรู้การเข้าสู่ตลาดจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “การส่งออกผลไม้ไทยไปจีน : เส้นทางสู่ความสำเร็จ”
ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
การสัมมนาหัวข้อ "Marketing Mega Trend 2019 : โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME"
Facebook LIVE >> หัวข้อ "Marketing Mega Trend 2019 : โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME" ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
TAXtalks : "SMEs เติบโตดี..ด้วยบัญชีชุดเดียว"
TAXtalks : ตอน SMEs เติบโตดี ด้วยบัญชีชุดเดียว
#TAXtalksThailand
#บัญชีชุดเดียว
(ช่วงที่ 2) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การใช้ Application อย่างไรให้โดนตลาดจีน”
(ช่วงที่ 2) FacebookLIVE >> งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การใช้ Application อย่างไรให้โดนตลาดจีน” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี คุณภิติวัจน์ วงษ์จิระโรจน์ รองประธานหอการค้าฝ่ายพาณิชย์ กล่าวต้อนรับ
ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) ชี้แจงโครงการและกล่าวเปิดงาน พร้อมเชิญที่ปรึกษาด้นการตลาดดิจิทัลให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำหลายแห่ง รวมถึงที่ปรึกษาด้านการบริหารและกลยุทธ์ให้บริษัทไทยในเมืองจีน
คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด กูรูด้านการตลาดดิจิทัล ที่จะถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Application สร้างกลยุทธให้คุณขายสินค้าในตลาดจีนอย่างไรให้โดน
ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องแสนสุข ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี
งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic”
FacebookLIVE >>
งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic”
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)

โดยมี ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญกูรูนักวิจัยและพัฒนาเกษตรแปรรูปผลไม้ไทยด้วย Organic หรือเกษตรอินทรีย์
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทาลัยนเรศวร ที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่ปรึกษาการแปรรูปผลไม้ไทย ต่อยอดเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยให้ก้าวกระโดดสู่ตลาดสากลได้อย่างไร

ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น
(ช่วงที่ 2) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic”
(ช่วงที่ 2) FacebookLIVE >> งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญกูรูนักวิจัยและพัฒนาเกษตรแปรรูปผลไม้ไทยด้วย Organic หรือเกษตรอินทรีย์
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทาลัยนเรศวร ที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่ปรึกษาการแปรรูปผลไม้ไทย ต่อยอดเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยให้ก้าวกระโดดสู่ตลาดสากลได้อย่างไร

ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น
งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การใช้ Application อย่างไรให้โดนตลาดจีน”
FacebookLIVE >> งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การใช้ Application อย่างไรให้โดนตลาดจีน” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี คุณภิติวัจน์ วงษ์จิระโรจน์ รองประธานหอการค้าฝ่ายพาณิชย์ กล่าวต้อนรับ
ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) ชี้แจงโครงการและกล่าวเปิดงาน พร้อมเชิญที่ปรึกษาด้นการตลาดดิจิทัลให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำหลายแห่ง รวมถึงที่ปรึกษาด้านการบริหารและกลยุทธ์ให้บริษัทไทยในเมืองจีน
คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด กูรูด้านการตลาดดิจิทัล ที่จะถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Application สร้างกลยุทธให้คุณขายสินค้าในตลาดจีนอย่างไรให้โดน
ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องแสนสุข ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี
(ช่วงที่2) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เจาะตลาดผลไม้ไทยไปจีน: ศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดจีน”
FacebookLIVE >> (ช่วงที่2) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เจาะตลาดผลไม้ไทยไปจีน: ศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดจีน” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีน
นางอุไร สุวรรณวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง อดีตกงสุลฝ่ายการเกษตร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว มาให้ความรู้การเข้าสู่ตลาดจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “การส่งออกผลไม้ไทยไปจีน : เส้นทางสู่ความสำเร็จ”
ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก