MK Soap
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : MK Soap
Interviewee : มัทนีย์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
งานพัฒนาองค์ความรู้ SME Knowledge Center ปี 2563
View all
อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล ep. 2/2
การอบรมสัมมนา อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องวิสต้าบอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล ep. 1/2
การอบรมสัมมนา อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องวิสต้าบอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การอบรมสัมมนา นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
การอบรมสัมมนา นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-11.30 น.
ห้องคาปูชิโน่ 1-2 ชั้น 1 อาคาร B
โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
View all
MK Soap
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : MK Soap
Interviewee : มัทนีย์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
หมูฝอยสมุนไพร แม่พิม
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : หมูฝอยสมุนไพร แม่พิม
Interviewee : หมูฝอยสมุนไพร แม่พิม

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
สมุนไพร เป็ง เป็ง
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : สมุนไพร เป็ง เป็ง
Interviewee : เป็ง เป็ง

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
สมายบี
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : สมายบี
Interviewee : สมายบี

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
แม่หญิง
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : แม่หญิง
Interviewee : ปุณธรีย์ จิรกุล

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
มากขาม
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : มากขาม
Interviewee : นิชกา สิทธิหล่อ

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
ผ้าฝ้าย บัวละวงค์
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : ผ้าฝ้าย บัวละวงศ์
Interviewee : พิน บัวละวงศ์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
จีนเจ้าโครเชต์
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : จีนเจ้าโครเชต์
Interviewee : ปราจีน เวียงโอสถ

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
งานพัฒนาองค์ความรู้ SME Knowledge Center ปี 2562
View all
งานเปิดตัวและสัมมนา "SMEs: Speed Up to the New Game"
FacebookLIVE>>งานเปิดตัวและสัมมนา "SMEs: Speed Up to the New Game" งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME ในการเปิดตัว Knowledge Center ประจำปี 2562 ซึ่งงานนี้ นับเป็นการเปิดประตูสู่ความพร้อม เพื่อผลักดัน SME ไทยก้าวไกลไปสู่ความสำเร็จ โดยจะเป็นการต่อยอดความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพของ SME
ถ่ายทอดสัญญาณสด จากห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม A-B-C โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “พลิกความคิด...วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น”
FacebookLIVE >> งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “พลิกความคิด...วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) กล่าวต้อนรับโดย
นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถา ในหัวข้อ “Circular Economy for SMEs” พร้อมเชิญวิทยากรระดับประเทศ
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ เพื่อสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยาย เรื่อง Upcycling : “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยดีไซน์สร้างสรรค์” และการนำเสนอ “นวัตกรรมผลงานวิจัย สวทช. การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร” NSTDA Innovative Research from Industrial and Agricultural Waste และพบกับเสวนา เรื่อง “แบ่งปันประสบการณ์ศึกษาดูงานธุรกิจการจัดการและ เพิ่มมูลค่ากากของเสียประเทศเยอรมนี ในมุมมองนักวิจัย-ภาคอุตสาหกรรม-นักวิชาการ” พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ทั้งจาก สวทช. สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน

ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
(ช่วงที่ 2) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “พลิกความคิด...วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น”
FacebookLIVE >> งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “พลิกความคิด...วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) กล่าวต้อนรับโดย
นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถา ในหัวข้อ “Circular Economy for SMEs” พร้อมเชิญวิทยากรระดับประเทศ
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ เพื่อสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยาย เรื่อง Upcycling : “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยดีไซน์สร้างสรรค์” และการนำเสนอ “นวัตกรรมผลงานวิจัย สวทช. การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร” NSTDA Innovative Research from Industrial and Agricultural Waste และพบกับเสวนา เรื่อง “แบ่งปันประสบการณ์ศึกษาดูงานธุรกิจการจัดการและ เพิ่มมูลค่ากากของเสียประเทศเยอรมนี ในมุมมองนักวิจัย-ภาคอุตสาหกรรม-นักวิชาการ” พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ทั้งจาก สวทช. สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน

ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
(ช่วงที่ 2) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic”
(ช่วงที่ 2) FacebookLIVE >> งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญกูรูนักวิจัยและพัฒนาเกษตรแปรรูปผลไม้ไทยด้วย Organic หรือเกษตรอินทรีย์
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทาลัยนเรศวร ที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่ปรึกษาการแปรรูปผลไม้ไทย ต่อยอดเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยให้ก้าวกระโดดสู่ตลาดสากลได้อย่างไร

ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น
(ช่วงที่ 1) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic”
FacebookLIVE >> งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic”
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญกูรูนักวิจัยและพัฒนาเกษตรแปรรูปผลไม้ไทยด้วย Organic หรือเกษตรอินทรีย์
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทาลัยนเรศวร ที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่ปรึกษาการแปรรูปผลไม้ไทย ต่อยอดเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยให้ก้าวกระโดดสู่ตลาดสากลได้อย่างไร

ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น
งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic”
FacebookLIVE >>
งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic”
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)

โดยมี ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญกูรูนักวิจัยและพัฒนาเกษตรแปรรูปผลไม้ไทยด้วย Organic หรือเกษตรอินทรีย์
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทาลัยนเรศวร ที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่ปรึกษาการแปรรูปผลไม้ไทย ต่อยอดเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยให้ก้าวกระโดดสู่ตลาดสากลได้อย่างไร

ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น
งานเปิดตัวและสัมมนา “SMEs : SPEED UP TO THE NEW GAME”
ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริษัท จำนวน 13 ราย ได้แก่
1. Tierra Flower ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
2. MON-NA-SU & วสช.บ้านรักดิน แปรรูปจากใบไม้เป็นเยื้อไม้,
3. เดอ บัว บานเย็น ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับตกแต่ง
4. ณษร กางเกงชั้นในสุขภาพ
5. Pperfect Brend ของตกแต่งบ้าน
6. บจก.ซองเดอร์ไทยออร์กา นิคฟูด อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ธัญพืช
7. ปลาสลิดพอดีคำ ขนมขบคี้ยว
8. วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ ถั่วดาวอินคาอบกรอบ
9. พิณมิสา PINMISA เวชสำอางค์ Hair cleanser
10. E NANO ยาสีฟัน Personal Care
11. ไอติมอารมณ์ดี ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางเกษตร
12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านดอนสำโรง : MUSHROOM DRINK ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด
13. MUSHY เห็ดอบกรอบ
รวมออกบูธเพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงานเปิดตัวและสัมมนา “SMEs : SPEED UP TO THE NEW GAME” วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ เดอะ เบอร์เคลีย์โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีบูธ LINE@, TMB และ SME Knowledge Center
ในงาน “SMEs : SPEED UP TO THE NEW GAME”มีการสัมมนา วิทยากรการ โดยนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การดำเนินงานของ SMEs Knowledge Center นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องของเทคโนโลยี Blockhain นายโอลิเวอร์ กิตติพงษฺ วีระเตซะ ประธานอำนวยการบริหาร และที่ปรึกษาแบรนด์อาวุโส บริษัท VMLY&R Thailand รวมแชร์องค์ความรู้และประสบการณ์เรื่องแบรนด์ และนายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย กับเรื่องราวของ SME กับเทคโนโลยีและดิติทัล