MK Soap
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : MK Soap
Interviewee : มัทนีย์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
งานพัฒนาองค์ความรู้ SME Knowledge Center ปี 2563
View all
อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล ep. 2/2
การอบรมสัมมนา อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องวิสต้าบอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล ep. 1/2
การอบรมสัมมนา อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องวิสต้าบอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปุริม หนุนนัด : การตลาดออนไลน์กับ SME ไทยในยุค 4.0 : SME Knowledge Center
งานอบรมสัมมนา การตลาดออนไลน์กับ SME ไทยในยุค 4.0

บรรยายโดย คุณปุริม หนุนนัดอาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19
งานอบรมสัมมนา การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ. ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด สงขลา วันที่ 24.07.2563
SME KNOWLEDGE CENTER : สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด สงขลา วันที่ 24.07.2563
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19.06.2563
SME KNOWLEDGE CENTER : สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19.06.2563
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด ชลบุรี วันที่ 17.07.2563
SME KNOWLEDGE CENTER : สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด ชลบุรี วันที่ 17.07.2563
การอบรมสัมมนา นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
การอบรมสัมมนา นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-11.30 น.
ห้องคาปูชิโน่ 1-2 ชั้น 1 อาคาร B
โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
View all
MK Soap
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : MK Soap
Interviewee : มัทนีย์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
หมูฝอยสมุนไพร แม่พิม
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : หมูฝอยสมุนไพร แม่พิม
Interviewee : หมูฝอยสมุนไพร แม่พิม

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
สมุนไพร เป็ง เป็ง
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : สมุนไพร เป็ง เป็ง
Interviewee : เป็ง เป็ง

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
สมายบี
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : สมายบี
Interviewee : สมายบี

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
แม่หญิง
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : แม่หญิง
Interviewee : ปุณธรีย์ จิรกุล

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
มากขาม
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : มากขาม
Interviewee : นิชกา สิทธิหล่อ

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
ผ้าฝ้าย บัวละวงค์
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : ผ้าฝ้าย บัวละวงศ์
Interviewee : พิน บัวละวงศ์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
จีนเจ้าโครเชต์
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : จีนเจ้าโครเชต์
Interviewee : ปราจีน เวียงโอสถ

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center