อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล ep. 2/2
การอบรมสัมมนา อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องวิสต้าบอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
งานพัฒนาองค์ความรู้ SME Knowledge Center ปี 2563
View all
อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล ep. 2/2
การอบรมสัมมนา อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องวิสต้าบอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล ep. 1/2
การอบรมสัมมนา อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องวิสต้าบอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปุริม หนุนนัด : การตลาดออนไลน์กับ SME ไทยในยุค 4.0 : SME Knowledge Center
งานอบรมสัมมนา การตลาดออนไลน์กับ SME ไทยในยุค 4.0

บรรยายโดย คุณปุริม หนุนนัดอาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19
งานอบรมสัมมนา การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ. ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด สงขลา วันที่ 24.07.2563
SME KNOWLEDGE CENTER : สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด สงขลา วันที่ 24.07.2563
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19.06.2563
SME KNOWLEDGE CENTER : สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19.06.2563
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด ชลบุรี วันที่ 17.07.2563
SME KNOWLEDGE CENTER : สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด ชลบุรี วันที่ 17.07.2563
การอบรมสัมมนา นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
การอบรมสัมมนา นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-11.30 น.
ห้องคาปูชิโน่ 1-2 ชั้น 1 อาคาร B
โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
งานแถลงข่าว "SMEs : Faster Speed to SME Academt 365"
งานแถลงข่าว "SMEs : Faster Speed to SME Academt 365" งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง Room 1 ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โครงการที่สร้างคลังสมองให้ SMEs เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมและเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆพร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้กระจายสู่ส่วนภูมิภาคผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อให้ SMEs ได้รับข้อมูลองค์ความรู้และสาระต่างๆที่สำคัญและจำเป็นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.smeknowledgecenter.com