MK Soap
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : MK Soap
Interviewee : มัทนีย์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
งานพัฒนาองค์ความรู้ SME Knowledge Center ปี 2563
View all
อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล ep. 2/2
การอบรมสัมมนา อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องวิสต้าบอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล ep. 1/2
การอบรมสัมมนา อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องวิสต้าบอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปุริม หนุนนัด : การตลาดออนไลน์กับ SME ไทยในยุค 4.0 : SME Knowledge Center
งานอบรมสัมมนา การตลาดออนไลน์กับ SME ไทยในยุค 4.0

บรรยายโดย คุณปุริม หนุนนัดอาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19
งานอบรมสัมมนา การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ. ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด สงขลา วันที่ 24.07.2563
SME KNOWLEDGE CENTER : สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด สงขลา วันที่ 24.07.2563
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19.06.2563
SME KNOWLEDGE CENTER : สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา วันที่ 19.06.2563
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด ชลบุรี วันที่ 17.07.2563
SME KNOWLEDGE CENTER : สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จังหวัด ชลบุรี วันที่ 17.07.2563
การอบรมสัมมนา นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
การอบรมสัมมนา นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย
ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-11.30 น.
ห้องคาปูชิโน่ 1-2 ชั้น 1 อาคาร B
โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
View all
MK Soap
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : MK Soap
Interviewee : มัทนีย์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
หมูฝอยสมุนไพร แม่พิม
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : หมูฝอยสมุนไพร แม่พิม
Interviewee : หมูฝอยสมุนไพร แม่พิม

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
สมุนไพร เป็ง เป็ง
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : สมุนไพร เป็ง เป็ง
Interviewee : เป็ง เป็ง

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
สมายบี
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : สมายบี
Interviewee : สมายบี

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
แม่หญิง
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : แม่หญิง
Interviewee : ปุณธรีย์ จิรกุล

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
มากขาม
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : มากขาม
Interviewee : นิชกา สิทธิหล่อ

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
ผ้าฝ้าย บัวละวงค์
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : ผ้าฝ้าย บัวละวงศ์
Interviewee : พิน บัวละวงศ์

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
จีนเจ้าโครเชต์
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs By SME Knowledge Center
Booth สินค้า : จีนเจ้าโครเชต์
Interviewee : ปราจีน เวียงโอสถ

ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME Knowledge Center
งานพัฒนาองค์ความรู้ SME Knowledge Center ปี 2562
View all
(ช่วงที่ 2) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การใช้ Application อย่างไรให้โดนตลาดจีน”
(ช่วงที่ 2) FacebookLIVE >> งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การใช้ Application อย่างไรให้โดนตลาดจีน” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี คุณภิติวัจน์ วงษ์จิระโรจน์ รองประธานหอการค้าฝ่ายพาณิชย์ กล่าวต้อนรับ
ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) ชี้แจงโครงการและกล่าวเปิดงาน พร้อมเชิญที่ปรึกษาด้นการตลาดดิจิทัลให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำหลายแห่ง รวมถึงที่ปรึกษาด้านการบริหารและกลยุทธ์ให้บริษัทไทยในเมืองจีน
คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด กูรูด้านการตลาดดิจิทัล ที่จะถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Application สร้างกลยุทธให้คุณขายสินค้าในตลาดจีนอย่างไรให้โดน
ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องแสนสุข ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี
งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “สร้างโอกาสทางการค้าในตะวันออกกลางตามแบบฉบับ SMEs ไทย”
FacebookLIVE >> งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “สร้างโอกาสทางการค้าในตะวันออกกลางตามแบบฉบับ SMEs ไทย” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนที่เป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญภูมิภาคตะวันออกกลาง
คุณอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ นายกสมาคมการค้า ผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง (AMEE) ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่นส์ (ดูไบ) ผู้บุกเบิกและผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ในอาหรับและตลาดโลกมุสลิมมากกว่า 10 ประเทศ ที่จะนำประสบการณ์และบทเรียนมาปรับประยุกต์เพื่อ SMEs ไทย สามารถพาสินค้าไทยไปตอบโจทย์ตรงใจกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นชาวอาหรับได้มากที่สุด
ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
(ช่วงที่ 2) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “สร้างโอกาสทางการค้าในตะวันออกกลางตามแบบฉบับ SMEs ไทย”
FacebookLIVE >> งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “สร้างโอกาสทางการค้าในตะวันออกกลางตามแบบฉบับ SMEs ไทย” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนที่เป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญภูมิภาคตะวันออกกลาง
คุณอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ นายกสมาคมการค้า ผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง (AMEE) ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่นส์ (ดูไบ) ผู้บุกเบิกและผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ในอาหรับและตลาดโลกมุสลิมมากกว่า 10 ประเทศ ที่จะนำประสบการณ์และบทเรียนมาปรับประยุกต์เพื่อ SMEs ไทย สามารถพาสินค้าไทยไปตอบโจทย์ตรงใจกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นชาวอาหรับได้มากที่สุด
ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เจาะตลาดผลไม้ไทยไปจีน: ศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดจีน”
FacebookLIVE >> (ช่วงบ่าย) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เจาะตลาดผลไม้ไทยไปจีน: ศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดจีน” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีน
นางอุไร สุวรรณวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง อดีตกงสุลฝ่ายการเกษตร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว มาให้ความรู้การเข้าสู่ตลาดจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “การส่งออกผลไม้ไทยไปจีน : เส้นทางสู่ความสำเร็จ”
ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
(ช่วงที่2) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เจาะตลาดผลไม้ไทยไปจีน: ศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดจีน”
FacebookLIVE >> (ช่วงที่2) งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เจาะตลาดผลไม้ไทยไปจีน: ศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดจีน” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
โดยมี ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีน
นางอุไร สุวรรณวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง อดีตกงสุลฝ่ายการเกษตร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว มาให้ความรู้การเข้าสู่ตลาดจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “การส่งออกผลไม้ไทยไปจีน : เส้นทางสู่ความสำเร็จ”
ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
การสัมมนาหัวข้อ "Marketing Mega Trend 2019 : โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME"
Facebook LIVE >> หัวข้อ "Marketing Mega Trend 2019 : โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME" ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)
งานเปิดตัวและสัมมนา "SMEs: Speed Up to the New Game"
FacebookLIVE>>งานเปิดตัวและสัมมนา "SMEs: Speed Up to the New Game" งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME ในการเปิดตัว Knowledge Center ประจำปี 2562 ซึ่งงานนี้ นับเป็นการเปิดประตูสู่ความพร้อม เพื่อผลักดัน SME ไทยก้าวไกลไปสู่ความสำเร็จ โดยจะเป็นการต่อยอดความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มศักยภาพของ SME
ถ่ายทอดสัญญาณสด จากห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม A-B-C โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “พลิกความคิด...วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น”
FacebookLIVE >> งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “พลิกความคิด...วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) กล่าวต้อนรับโดย
นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถา ในหัวข้อ “Circular Economy for SMEs” พร้อมเชิญวิทยากรระดับประเทศ
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ เพื่อสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยาย เรื่อง Upcycling : “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยดีไซน์สร้างสรรค์” และการนำเสนอ “นวัตกรรมผลงานวิจัย สวทช. การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร” NSTDA Innovative Research from Industrial and Agricultural Waste และพบกับเสวนา เรื่อง “แบ่งปันประสบการณ์ศึกษาดูงานธุรกิจการจัดการและ เพิ่มมูลค่ากากของเสียประเทศเยอรมนี ในมุมมองนักวิจัย-ภาคอุตสาหกรรม-นักวิชาการ” พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ทั้งจาก สวทช. สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน

ถ่ายทอดสัญญาณสดจาก ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ