งานแถลงข่าว "SMEs : Faster Speed to SME Academt 365"

งานแถลงข่าว "SMEs : Faster Speed to SME Academt 365" งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง Room 1 ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โครงการที่สร้างคลังสมองให้ SMEs เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมและเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆพร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้กระจายสู่ส่วนภูมิภาคผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อให้ SMEs ได้รับข้อมูลองค์ความรู้และสาระต่างๆที่สำคัญและจำเป็นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.smeknowledgecenter.com
การอ่าน
640 ครั้ง (ทั้งหมด)
1 ครั้ง โดยสมาชิก
639 ครั้ง โดยสาธารณะ
แชร์เนื้อหาไปบนสื่อสังคมออนไลน์
แชร์ลิงค์
Use permanent link to share in social media
แชร์ด้วยอีเมล

กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ เพิ่มแชร์เนื้อหานี้ webpage ทางอีเมล