เส้นทางสู่การเป็น Born Global MSMEs

เส้นทางสู่การเป็น Born Global MSMEs

คู่มือ “เส้นทางสู่การเป็น Born Global MSMEs” เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวทางการดำเนินงานและปัจจัยความสำเร็จของต้นแบบธุรกิจซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยที่ประสบความสำเร็จในนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในระยะเวลาอันสั้น หรือภายในระยะเวลา 2 – 5 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจ คู่มือเล่มนี้เป็นการถอดบทเรียนความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยจำนวนทั้งสิ้น 12 ตัวอย่างธุรกิจจากในประเทศและต่างประเทศการอ่าน
926 ครั้ง (ทั้งหมด)
1 ครั้ง โดยสมาชิก
925 ครั้ง โดยสาธารณะ
แชร์เนื้อหาไปบนสื่อสังคมออนไลน์
แชร์ลิงค์
Use permanent link to share in social media
แชร์ด้วยอีเมล

กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ เพิ่มแชร์เนื้อหานี้ webpage ทางอีเมล