น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20

น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20


ในหนังสือเล่มนี้ Tina Seelig ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สอนวิชา นวัตกรรมและผู้ประกอบการ จะบอกเล่าเนื้อหา กรณีศึกษา ตลอดจนแบบฝึกหัดต่างๆที่ใช้สอนจริงโดยละเอียด ซึ่งผู้อ่านจะได้เห็นไอเดีย แนวคิดต่างๆ ที่ Tina นำมาใช้สอนนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความคิดนอกกรอบและสามารถคิดนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่ๆได้ ตลอดจนวิธีการจะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ Tina ได้เรียนรู้มาตลอดหลังจากเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ทั้งจากประสบการณ์ของตัวเองและคนรอบข้าง


การอ่าน
618 ครั้ง (ทั้งหมด)
0 ครั้ง โดยสมาชิก
618 ครั้ง โดยสาธารณะ
แชร์เนื้อหาไปบนสื่อสังคมออนไลน์
แชร์ลิงค์
Use permanent link to share in social media
แชร์ด้วยอีเมล

กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ เพิ่มแชร์เนื้อหานี้ webpage ทางอีเมล