กรณีศึกษา 2563
View all
ชเอมผ้าขาวม้าอัมพวา : วันเพ็ญ พลกล้า
Business : ผ้าขาวม้า
Brand : ชเอมผ้าขาวม้าอัมพวา
Business Owner : วันเพ็ญ พลกล้า
กระจกพ่นทราย บ้านมังกร : พรชัย จินตโนทัยถาวร
Business : กระจกพ่นทราย
Brand : บ้านมังกร
Business Owner : พรชัย จินตโนทัยถาวร
ไส้กรอกอีสาน ไขมันต่ำ มาดามอร : กัลยรัตน์ ดวงรัตนเลิศ
Business : ไส้กรอกอีสาน ไขมันต่ำ
Brand : มาดามอร
Business Owner : กัลยรัตน์ ดวงรัตนเลิศ
Anitech : Smart ID Group : พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี
Business : Smart ID Group
Brand : anitech
Business Owner : พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี
ลูกชิ้นหมู เต็กกอ : สมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงศ์
Business : ลูกชิ้นหมู
Brand : เต็กกอ
Business Owner : สมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงศ์