กรณีศึกษา 2563
View all
ชเอมผ้าขาวม้าอัมพวา : วันเพ็ญ พลกล้า
Business : ผ้าขาวม้า
Brand : ชเอมผ้าขาวม้าอัมพวา
Business Owner : วันเพ็ญ พลกล้า
หมั่นโถว แม่ล้วน สุธาทิพย์ นครปฐม : สุกฤตา วิทยานนท์
Business : หมั่นโถว
Brand : หมั่นโถว แม่ล้วน สุธาทิพย์ นครปฐม
Business Owner : สุกฤตา วิทยานนท์
กระจกพ่นทราย บ้านมังกร : พรชัย จินตโนทัยถาวร
Business : กระจกพ่นทราย
Brand : บ้านมังกร
Business Owner : พรชัย จินตโนทัยถาวร
กรณีศึกษา 2562
View all